„Tolj Sztorit!” a történetkutató nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Sunny Studio Film – Art Kft (Székhely: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40.) által üzemeltetett weboldalon (www.kissadam.hu) meghirdetett „Tolj sztorit! – A történetkutató” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik az alábbi feltételekkel:

A Játék szervezője és lebonyolítója a SunnyStudio Film- Art Kft.

(továbbiakban: SunnyStudio Film- Art Kft.).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, és a Játék felületén regisztrált e-mail címmel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Felhasználó – Szavazó Játékos, Játékos, együttesen: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közremüködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, a Játék szponzora stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a SunnyStudio Film- Art Kft.nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 • A Játék leírása

A Történetkutató verseny URL-je a https//kissadam.hu /nyeremenyjatek linken érhető el 2018.SZEPTEMBER 10. –2019. FEBRUÁR 25. között.

 1. A Játék menete a Játékosok számára:
 2. Nevezni a játékra a weboldalon található regisztrációs ürlap kitöltésével majd beküldésével lehet, illetve a Játék ideje alatt feltöltésre vagy beküldésre kerülő videók és a hozzájuk tartozó valós e-mail címmel lehet  a Játék teljes időtartama alatt.
 3. A Játékszabályzat elfogadásával és egy újabb videó feltöltésével újabb pályázatot lehet benyújtani. Az egy Játékos által feltölthető maximális videó szám: három.
 4. A videó feltöltéssel kapcsolatos tudnivalók, elérhetőek a Játék Felhasználási Feltételeiben: https//kissadam.hu/felhasznalasi-feltetelek és Adatkezelési tájékoztatójában: https//kissadam.hu/adatvedelem.A videó feltöltés utolsó lépéseként a „Beküldöm” gomb lekattintásával és a Szabályzat elfogadásával lehet pályázatot benyújtani.
 5. A benevezett, illetve feltöltött videót a Játék szerkesztői a honlap követelményeinek megfelelően ellenőrzik, különös tekintettel a Játékos hozzátartozó videó eredetére vonatkozóan. Szükség esetén a Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelően korrektúrázzák. Emlékeztetőül: a beküldött hang-és videó anyag nem lehet másokat sértő, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy szerzői vagy személyiségi jogait. A Játék szerkesztői; a Játék szabályai, illetve a Szabályzatban rögzített feltételek mentén – indoklás nélkül – a videót beküldéskor és később is bármikor visszautasíthatják.
 6. A „Beküldöm” gomblekattintásával és a Szabályzat elfogadásával a Játékos elfogadja a Játék feltételeit, szavatolja, hogy a Játékra egyedi, saját hang-és videó anyaggal jelentkezett, mellyel mások jogait nem sérti, valamint hozzájárul, hogy videója felkerüljön a https//kissadam.hu/videói közé és a https//kissadam.hu/weboldalon és a Játékhoz kapcsolódó videókba , valamint a Játék aloldalára.
 7. Egy Játékos a Játékban több videóval is indulhat.
 8. A nevezett Sztori hosszának legalább 30 és maximum 300 másodpercnek kell lennie és szerepelnie kell benne az előadónak. A Játék szerkesztői minden esetben e-mailen értesíti a Játékosokat, hogy az adott videó elfogadásra került-e, és indulhat-e a Játékban.
 9. A videó az elfogadást követő en megjelenik a https//kissadam.hu/videó besorolásnak megfelelő aloldalán, és a verseny aloldalán (a kissadam.hu) is.
 10. A videók a Játék végeztével is elérhetőek maradnak a https//kissadam.hu/ weboldal megfelelő aloldalán.
 11. A Játékosok közül a legtöbb közönségszavazatot kapott első három Játékos, továbbá két zsűri által választott nyertest (1 női, 1 férfi) és még két véletlenszerűen kiválasztott nyertest választ ki a szavazók közül a Játék Szerkesztősége.
 • A Játék menete a Szavazó Játékosok számára
 • A versenyben résztvevő videók mellett „Szavazok” gomb jelenik meg a Https//kissadam.hu/weboldal keretén belül.
 • A https//kissadam.hu/weboldalon regisztrált felhasználók a „Szavazok” gomb lekattintásával és a Játékszabályzat elfogadásával 24 órán belül egy IP címről, egy alkalommal tudnak szavazni.
 • A Játékban a nyerési esélyt a többszöri szavazás növeli (pl. háromszor történt szavazás esetén, háromszor szerepel a Szavazó Játékos a sorsolás idöpontjában, az adatbázisban), ugyanakkor a már kisorsolásra került Nyertes, nem lehet ismételten Nyertes. Tehát egy Játékos csak egyszer nyerhet.
 • A Szavazó Játékosok közül a Játék időtartamának végén két Nyertest sorsolnak a Játék szerkesztői. Egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a SunnyStudio Film- Art Kft. három megbízottjából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság előtt, a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A nyereményekről és a Nyertesek kiválasztásáról továbbiakat alább olvashat!

 • A Játék időtartama

A Játék 2018. SZEPTEMBER 10. – 2019. FEBRUÁR 25. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék első napjának 0.00-tól, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok a Játékban nem vesznek részt.

 • Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 1. Nevező Játékosok esetén
 2. a jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;
 3. a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 4. az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 5. egy Játékos egy e-mail címről többször vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a SunnyStudio Film- Art Kft. valamennyi jelentkezését tekintve kizárhatja.
 6. egy Játékos több alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén a Játék szerkesztői döntik el, hogy melyiket használják fel a Játékhoz.
 7. Szavazó Játékosok esetén
 8. a jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;
 9. a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 10. az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 11. egy Játékos egy e-mail címről többször vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a SunnyStudio Film- Art Kft. valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
 12. egy Játékos csak egy alkalommal regisztrálhat, és vehet részt a Játékban. Több regisztráció esetén a SunnyStudio Film- Art Kft. A Játékos első regisztrációját veszi figyelembe, függetlenül a regisztrációk számától.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a SunnyStudio Film- Art Kft.  Kft-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges,és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 • Nyeremény
 1. Játékosok nyereményei: HAMAROSAN közzétesszük…

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor egy értékben megegyező nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a SunnyStudio Film- Art Kft.  és a Játékos kötelesek együttműködni.

A SunnyStudio Film- Art Kft. vállalja, hogy megfizeti a nyereményre közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A SunnyStudio Film- Art Kft. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A SunnyStudio Film- Art Kft.az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Nyertesek kiválasztása és Sorsolás

 1. Játékosok

A 2019. Február 11-e éjfélig legtöbb szavazatot kapó három videó beküldői válnak automatikusan Nyertessé.

Továbbá a különdíj nyertes videókat a Játékhoz felkért Zsűri 2019. Február 11-én választja ki az alábbi szempontok alapján: történet, előadásmód, ötletesség, kreativitás, egyediség, újszerűség.

 • Szavazó Játékosok

A sorsolás a Játék lezárta után történik, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a SunnyStudio Film- Art Kft. három megbízottjából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság előtt, a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a SunnyStudio Film- Art Kft., vagy a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A Játékban, illetve a nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A Nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen haladéktalanul, de legkésőbb 2019. február 19-ig értesítjük.

A SunnyStudio Film- Art Kft.a nyertes (ek) nevét a https//kissadam.hu weboldalon 2019. Február 18-án teszi közzé.  

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a Nyertesnek küldött kiértesítő e-mailre küldött válaszként megírnia a pontos nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együtt működni a SunnyStudio Film- Art Kft – vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehetö igénybe, és a SunnyStudio Film- Art Kft.  Kft- t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a SunnyStudio Film- Art Kft. kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A SunnyStudio Film- Art Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A SunnyStudio Film- Art Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza.

A SunnyStudio Film- Art Kft. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követö15 napon belül köteles tájékoztatni a SunnyStudio Film- Art Kft.  Kft – t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a SunnyStudio Film- Art Kft.  Kft – t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a SunnyStudio Film- Art Kft. részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a SunnyStudio Film- Art Kft. a nyeremény (ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a SunnyStudio Film- Art Kft. A Játék Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link:https//kissadam.hu/).

 1. Az adatkezelö adatai

Adatkezelö, üzemeltetö: SunnyStudio Film- Art Kft.

Cím: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40.

E-mail: hello@sunnystudio.hu
Web: https//kissadam.hu/
Telefon: +3670/450 5190

Adószám: 23493780-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-022516
Bejegyzö bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: hello@sunnystudio.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Kárpáti Dávid

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A siteground.com szolgáltat – holland telepített szerveren 24 órás őrzéssel védve tárolja a személyes adatokat.

 • Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve és e-mail címe A Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást Az érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő Játékos felhasználónév, e-mail cím) Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A SunnyStudio Film- Art Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
Szavazó Játékos szavazásának időpontja és a kapcsolódó IP cím A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása A SunnyStudio Film- Art Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A nyertes neve a nyilvánosságra hozatalt is beleértve2019. Február 11. napjától 30 napig ahttps//kissadam.hu/weboldalon   Átláthatóság biztosítása A SunnyStudio Film- Art Kft. jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A Játékban résztvevő Játékos felhasználó neve és e-mail címe a Játék időtartama és azt követő 6 hónap
Szavazó Játékos szavazásának időpontja és a kapcsolódó IP cím 24 óra
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a https//kissadam.hu/ weboldalon a sorsolást követő 30 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 4 év

A SunnyStudio Film- Art Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: hello@sunnystudio.hu,SunnyStudio Film- Art Kft.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 • Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 • A nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozás SunnyStudio Film- Art Kft. (3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40.) részére továbbítsa;
 • A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 • Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelő vele együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 • A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)részére átadja.
 • Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a SunnyStudio Film- Art Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztató fejti ki részletesen (link: https//kissadam.hu/adatvedelem)

6.A Szervezők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatják a Játékost, hogy a Játékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.

7. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján kezelik a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat a Játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

– név vagy e-mail cím; és videó alapján

A személyes adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelös munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig tart.

Az adatokat kizárólag a Szervezők ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart. A Szervezők tájékoztatják a Játékost, hogy a honlapon keresztül történt regisztráció során megadott adatok felvétele számítástechnikai rendszerrel történik, azonban profilalkotásra nem kerül sor. Hozzájárulását a Játékos a honlapon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint írásban, a Szervezőktől a lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. A Játékos személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.

A Szervezők tájékoztatja a Játékost, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőktől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők. A Játékos továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékost megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint öt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Játékosnak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezőkkel, vagy egyébként a Játékos bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékl való kizárásához vezet.

A nyereményjáték- és adatgyűjtés lebonyolításának bejelentését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság befogadta. https://www.naih.hu/

11. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás,stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a SunnyStudio Film- Art Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a SunnyStudio Film- Art Kft. Kft – nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A SunnyStudio Film- Art Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A SunnyStudio Film- Art Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséböl, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a SunnyStudio Film- Art Kft. Kft – vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A SunnyStudio Film- Art Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. SunnyStudio Film- Art Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A SunnyStudio Film- Art Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A SunnyStudio Film- Art Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a SunnyStudio Film- Art Kft. Kft – vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a SunnyStudio Film- Art Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a SunnyStudio Film- Art Kft. Kft – nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a SunnyStudio Film- Art Kft.a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

12. Egyéb

A SunnyStudio Film- Art Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követö30 napig elérhető a https//kissadam.hu/weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@kissadam.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2018.08.01.

 1. Melléklet (Egyéb rendelkezések)

A Kiss Creative Kft. (Székhely: 2049 Diósd, Pillangó utca 33., Adószám:

25036378-2-13) mint a (https//kissadam.hu/)üzemeltetöje, 2018.08.01 – 2019.02.25 –ig határozott időtartamra, megbízza a SunnyStudio Film- Art Kft. (Székhely: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40., Adószám: 23493780-2-05), hogy a honlapon a játékhoz szükséges módosításokat elvégezze és egyéb a játékhoz kapcsolódó tevékenységet végezzen.